วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560

VOICE EP.16 ENDING - KIM JAE WOOK - i love his acting

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ อยู่บนเวที

VOICE - KIM JAE WOOK อยากตายแบบไหนล่ะ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ และ ภาพระยะใกล้  ในภาพอาจจะมี 1 คน, ภาพระยะใกล้

VOICE - KIM JAE WOOK แกเสร็จฉันแล้ว

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ  ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

VOICE - m post naver.com

ในภาพอาจจะมี 1 คน
http://m.post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=6753715&memberNo=1005482 

END - VOICE Drama

 ปิดกล้องVOICEในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน   ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนกำลังนั่ง


CR : https://www.facebook.com/KimJaeWookThailand/?ref=page_internal

VOICE EP.12 - KIM JAE WOOK pic2

https://www.facebook.com/KimJaeWookThailand/?ref=page_internal
DINNER WITH BROTHER
ในภาพอาจจะมี 1 คน ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม  ในภาพอาจจะมี 1 คน, ภาพระยะใกล้  ในภาพอาจจะมี 1 คน, ภาพระยะใกล้ ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ภาพระยะใกล้ และ ข้อความ

VOICE EP.12 - KIM JAE WOOK pic1

https://www.facebook.com/KimJaeWookThailand/?ref=page_internal
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ภาพระยะใกล้  ในภาพอาจจะมี 1 คน  ในภาพอาจจะมี 1 คน

VOICE EP.13 - KIM JAE WOOK pic4

https://www.facebook.com/KimJaeWookThailand/?fref=ts
OCN Blog
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ข้อความ  ในภาพอาจจะมี 1 คน, กลางคืน และ ข้อความ  ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

VOICE EP.13 - KIM JAE WOOK pic3

https://www.facebook.com/KimJaeWookThailand/?fref=ts
SMILE
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ 

VOICE EP.13 - KIM JAE WOOK pic2

https://www.facebook.com/KimJaeWookThailand/?fref=ts
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ภาพระยะใกล้  ในภาพอาจจะมี 1 คน, ภาพระยะใกล้  ในภาพอาจจะมี 1 คน, ภาพระยะใกล้ ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ภาพระยะใกล้ 

VOICE EP.13 - KIM JAE WOOK pic1

https://www.facebook.com/KimJaeWookThailand/?fref=ts

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ภาพระยะใกล้  ในภาพอาจจะมี 1 คน, ภาพระยะใกล้ ในภาพอาจจะมี 1 คน, ภาพระยะใกล้
SEXY - IN - BATH

VOICE EP.14 - KIM JAE WOOK pic8

https://www.facebook.com/KimJaeWookThailand/?fref=ts
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ชุดสูท  ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ  ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ข้อความ

VOICE EP.14 - KIM JAE WOOK pic7

https://www.facebook.com/KimJaeWookThailand/?fref=tsในภาพอาจจะมี 1 คน, ภาพระยะใกล้  ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ ชุดสูท
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ภาพระยะใกล้ ในภาพอาจจะมี 1 คน, ภาพระยะใกล้ ในภาพอาจจะมี 1 คน, ภาพระยะใกล้  ในภาพอาจจะมี 1 คน, ภาพระยะใกล้