วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เรื่องสั้น "สารภีรักพวงชมพู" - มิตรภาพเกิดขึ้นได้ทุกที่แม้แต่ที่ริมรั้ว

FB : https://www.facebook.com/MY.LITTLE.LITERATURE/?ref=bookmarks

ในภาพอาจจะมี ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง
ความสดใสและจิตใจที่โอบอ้อมอารีของพวงชมพู ได้ช่วยชีวิตสารภีผู้เศร้าหมอง ก่อเกิดเป็นความรักและมิตรภาพที่ไม่ได้ต้องการผลตอบแทนใดๆ
แค่เพียงรู้สึกสุขใจที่ได้รู้จักกัน

คลิกอ่าน https://writer.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=1686845