วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

KimJaeWook - Sleeping handsome

KimJaeWook- Oppa so cute


KimJaeWook -Seoul Fashion week

https://www.facebook.com/KimJaeWookThailand/photos/


혼숨 Hide-And-Never Seek - KimJaeWook

https://www.facebook.com/KimJaeWookThailand/photos/


Kim Jae Wook - DAZED magazine nov.

CR https://www.facebook.com/KimJaeWookThailand/photos/