วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

KIM JAE WOOK - Sexy - DVD CAP

ในภาพอาจจะมี 1 คน  ในภาพอาจจะมี 1 คน

KIM JAE UCK - COAT SHARED LOVE - ESTNATION #3

ในภาพอาจจะมี 1 คน  ในภาพอาจจะมี 2 คน  ในภาพอาจจะมี 1 คน   ในภาพอาจจะมี 1 คน

KIM JAE UCK - COAT SHARED LOVE - ESTNATION #2

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ  ในภาพอาจจะมี 1 คน  ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

KIM JAE UCK - COAT SHARED LOVE - ESTNATION #1

ในภาพอาจจะมี 2 คน  ในภาพอาจจะมี 1 คน  ในภาพอาจจะมี 1 คน

KIM JAE WOOK - MAKING OF COAT SHARED LOVE

ในภาพอาจจะมี 1 คน ในภาพอาจจะมี 5 คน  ในภาพอาจจะมี 2 คน ในภาพอาจจะมี 1 คน ในภาพอาจจะมี 1 คน ในภาพอาจจะมี 1 คน

KIM JAE WOOK - The Moment #2

ในภาพอาจจะมี 1 คน

KIM JAE WOOK - The Moment #1

ในภาพอาจจะมี 1 คน ในภาพอาจจะมี 1 คน  ในภาพอาจจะมี 1 คน ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ ในภาพอาจจะมี 1 คน ในภาพอาจจะมี 1 คน

KIM JAE WOOK- Antique bakery Movie - Bar scene

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ข้อความในภาพอาจจะมี 1 คน ในภาพอาจจะมี 1 คน, ภาพระยะใกล้ ในภาพอาจจะมี 1 คน

KIM JAEUCK - Photo Book - FM.2015 #8

ในภาพอาจจะมี 1 คน ในภาพอาจจะมี 1 คน ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

KIM JAE WOOK - 쎄시봉 2015

ในภาพอาจจะมี 1 คน  ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม

KIM JAE WOOK - 플랑크 상수 MOVIE #4

ในภาพอาจจะมี 1 คน  ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง, ภาพระยะใกล้ และ ธรรมชาติ  ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง, ภาพระยะใกล้ และ ธรรมชาติ