วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ยอดมนุษย์เงินเดือน - Super Salary Man

1994499509_n.jpg (530×755)1865101441_n.jpg (530×756)
Tougher than the normal person.                       Don't  be sick.
Tolerant than Buffalo.                                       Don't be late.
Willing to die on a mission.                                If a death ...notice

1782544839_n.jpg (530×759)1829623731_n.jpg (530×760)
I can do it sir.                                                  Beautiful all the time.
Good sir.                                                         A lot of debt.
Yes,i will do sir.                                               I like gossip.


Kim jae wook

565007_428832933832283_893800487_n.jpg (403×403)

วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555

4 หนุ่มกับโปรเจคงานเพลงสุดพิเศษ One Way Ticket

คลิก!!
http://af.truelife.com/extra_scene/2095062/%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A_4_%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99_%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%99_%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%89_%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87_%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%A1

p1799lbfln192ea53109hecnr1d7.jpg (400×600) โปเต้ ...เกรียน!!
p1799sma6m1bjdnavbdn6s81qv77.jpg (600×400) น้ำแข็ง....เกรียน!!
p1799lbflp160l1cb7b0fmdjrgsd.jpg (400×600) เฟรม ....เกรียน!!
p1799sma6n1qnp1cr6a6q1r8ps23b.jpg (600×400) เบน....... เกรียน!!
p1799sma6ld65tbq1sj71n50m455.jpg (600×400)p1799sma6p12411odv310a2fpurk.jpg (600×400)p1799sma6p7bd1h25a60hn0mpbn.jpg (600×400)

hot ยกค่าย เฟรม AF8


FRAME AF8

553374_367815616629454_254222265_n.jpg (375×375)46550_367775486633467_998621362_n.jpg (960×960)65404_367730666637949_640010411_n.jpg (960×960)249529_367204743357208_2052695353_n.jpg (960×960)229456_367187693358913_915109159_n.jpg (960×960)

HEENIM

250544_477948435579002_1889322530_n.jpg (500×680)320354_477938795579966_1251147954_n.jpg (600×449)10505_477226905651155_1981701198_n.jpg (600×799)644705_477226522317860_1092185867_n.jpg (600×799)227572_477225752317937_478547855_n.jpg (600×450)