วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

KiMJaeUck -- Who are you interviewthankyou:https://th-th.facebook.com/KimJaeWookThailand

KimJeaWook --- MAKING OF X MAS SHARED LOVE

thankyou: https://th-th.facebook.com/KimJaeWookThailand

KimJaeWook --- MAKING OF COAT SHARED LOVE

Thankyou:https://th-th.facebook.com/KimJaeWookThailand


KimJaeWook in Thailand?


Thank you:  https://th-th.facebook.com/KimJaeWookThailand

KimJaeWook --- Lets Rock music festival2014

Thankyou : https://th-th.facebook.com/KimJaeWookThailand

KimJaewook -- LUNAS Special night

Thankyou :https://th-th.facebook.com/KimJaeWookThailand

KiMJaeWook - 4TEEN EP4


Thankyou :  https://th-th.facebook.com/KimJaeWookThailand

KimJaeWook - 4TEEN ep1
Thankyou : https://th-th.facebook.com/KimJaeWookThailand