วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554

ประวัติ-คิมแจวุค

เกิด                2 เมษา 1983                    
สูง                 183-184 ซม.
เลือดกรุ๊ป        บี                                   
ราศี                ราศีเมษ 
เอว                30 นิ้ว                                                                                                                                                        ขนาดรองเท้า   275 มม.                

1 ความคิดเห็น: