วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555

Kim jae wook และเรน รายงานตัวเข้าหน่วยประชาสัมพันธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

홍보지원대

가수 정지훈, 연기자 김재욱 홍보지원대 전입
2012/03/12 13:53

기사출처는 "국방홍보원 블로그 <어울림>" 꼭!!명시하여주시기 바랍니다.
<가수'정지훈', 연기자 '김재욱' 홍보지원대 전입>

Posted Image

오늘 3월 12일 국방홍보원 홍보지원대원으로 정지훈, 김재욱 일병의 전입 신고가 있었습니다. 이들은 홍보지원대 선발공고에 따라 지난달 서류접수에 이어 면접 및 실기 테스트 등 엄격하고 공정한 선발 절차를 거쳐 최종 선발되었습니다.
Posted Image전입 한 가수 정지훈(비) 일병은 지난해 10월 11일 경기 의정부 306 보충대에 입소하여 육군 5사단 신병교육대 배치되어 5주간의 군사훈련을 마친 후, 조교 요원으로 복무 중 홍보지원대원으로 응시,선발되었고,
Posted Image김재욱 일병은 5사단 공병대대에서 야전 공병으로 복무중 홍보지원대원으로 선발되었습니다.

이 들은 국방부 근무지원단 홍보지원대로 소속부대를 변경하여 국방홍보지원대원으로서 국군방송 TV와 국군방송 라디오의 각 프로그램, 위문공연을 하는 '위문열차' 공연 등에 참여하여 국군장병들의 사기진작 및 국방홍보를 위해 본격적인 활동을 펼치게 됩니다.

홍보지원대원으로서 각자의 재능을 살려 장병들의 사기를 진작시킬 수 있는 국방홍보원내 여러 프로그램에서의 활약을 기대하며 어울림도 함께 하게습니다.*^0^*

여기서 가지!!
국방부에서는 사회에서 연예인으로 활동하다 군 입대한 장병들 가운데 본인의 지원에 의해 서류전형, 면접/실기 테스트 등 공정한 선발 절차를 거쳐 선발된 20명 정원의 '국방홍보지원대'를 운영하고 있습니다. 또한 '국방홍보지원대'에 선발된 장병들을 '홍보지원대원'으로 호칭하고 있습니다.

일부 매체에서 보도(표기)되고 있는 '연예병사' 라는 호칭은 잘못된 것입니다.
아울러 '홍보지원대원'들도 대한민국 국민으로서 국방의 의무를 다한다는 자부심을 갖고 일반 병사들처럼 본인들의 '주특기' 와 '보직' 개념의 명칭인 '홍보지원대원'으로 호칭되기를 희망하고 있습니다.
향후 '연예병사', '연예사병'등의 잘못된 호칭 대신 '홍보지원대원'이라는 명칭 사용을 정중히 부탁드립니다.
<사진: 국방일보 정의훈 기자>

CR: demaclub

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น