วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

หล่อตายซาก WARM BODIES.

Nicholas Hoult.
warm-bodies-image-nicholas-hoult-2.jpg (1600×1065)
Zombie "R"
Now he is the ONE!!
This movie make me cryyyyyyy
Cute Handsome Good actor
GOOD ZOMBIE.
warm_bodies.jpg (750×500)
cached (820×1168)NicholasHoult.png (306×406)warm_bodies_6_20130106_1439011461.jpg (1000×667)Nicholas+Hoult+Single+Man+UK+Film+Premiere+S8vUoZJwRLFl.jpg (393×594)ec-nicholas-hoult-10.jpg (500×662)nicholas_hoult-01.jpg (1280×1024)nicholas-hoult-jack-the-giant-slayer-trailer-04.jpg (1222×505)warm-bodies-1.jpg (1920×1080)WARM-BODIES_510x317.jpg (510×317)Warm-Bodies.jpg (590×983)Warm+Bodies5.jpg (863×1280)517660775_c_648_307.jpg (647×307)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น