วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2553

Kin jae wook โบะคุ กา อิรุ

โบะคุ กา อิรุ โบะคุ งะ คิมิ โวะ มะโมตเตะ อะเกรุ เอะอิเอน นิ
หรือ
โบกุ การ อิรุ โบกุ   กา คิมิ โว  มาโมทเต  อากีรุ  ไอเอนนี
(ฉันจะอยู่ที่นี้ และจะปกป้องเธอ.....ตลอดไป)

3.34 วิ

 
http://www.youtube.com/watch?v=YG75Pc7IVok&feature=related
โบคุ กา อิรุ (เพราะฉัน)
6.26

1 ความคิดเห็น:

  1. ร้องไห้ ไปแล้ว......

    โบกุ การ อิรุ โบกุ กา คิมิ โว มาโมทเต อากีรุ ไอเอนนี

    ........T-T

    ตอบลบ