วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

the angry spirits-kim jae wook

aeislaeigh:

Source:  faith_LT@baidu

He looks like a J-Rock style!!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น