วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559

덕혜옹주 the last princess -KimJaeWook


 

https://www.facebook.com/notes/kim-jae-wook-thailand/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%AE%E0%B9%80%E0%B8%A2/1190921540972460

    
                               

 
                

....................................................................................................

  
 
......................................................................................


 
                         

...................................................................
 

 
....................................................................................................
 CR : Kim Jae Wook Thailand Facebook fanpage

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น