วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554

Super Junior - Mr. Simple

Last day of Heechul before the regiment.
http://youtu.be/NHlxt2QFNnE

┈┳┳┳┏┓┈┳┳┳┳┳┈┳┈┈┳┳┳┏┓┳┏┳┓┃ ┈┃┃┃┣┈┈┃┃┃┃┃┈┃┈┈┃┃┃┣┫┃┈┃┈┃ ┈┗┻┛┗┛┈┗┻┛┻┗┛┗┛┈┗┻┛┛┻┻┈┻┈ •

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น