วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Kim Jae Uck - Movement(16)

Permalink fan: tsukiatte kudasai.. (please go out with me)
kjw: wari. (sorry) *lol* XD

6 12 favorite pictures | Kim Jae Wook ♥
6 favorite pictures | Kim Jae Wook ♥

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น