วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2554

Hedwig OST Single list of songs and singers

user posted image 
1 Tear me down >> Jo Jungsuk >> Lee Yungmi
2 Origin of love >> Kim Dongwan >> Lee Yungmi
3 Sugar daddy >> Kim Jaewook >> Coi Woori
4 Long graft >> unknown >> Jun Hyesun
5 Random number >> unknown >> Lee Yungmi
6 Wicked little town(Hedwig) >> Kim Dongwan
7 Wicked little town(Tommy) >> Coi Jaewoong
8 Lament + Eyqui Site >> Kim Jaewook
9 Angry Inch >> Kim Jaewook
10 Wig in a box >> Jo Jungsuk
11 Midnight …
source :
http://tieba.baidu.com/f?ct=335675392&tn=b...302#12056393048

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น