วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554

Kim Jae Uck - TVB showBiz 20110426


user posted image
สัมภาษณ์ที่ฮ่องกง รายการข่าวบันเทิง
ตอนสุดท้ายแจวุคไหว้ด้วย

TVB showBiz 20110426
An in-depth interview by TVB Showbiz (April 26, 2011) on Jaeuck during his visit to HK in early April! Dear fans, don't miss it! Enjoy!
http://youtu.be/nZxGvO7FAjc

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น