วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2554

Now!! he-she is Hedwig

bluecat_k : RT @baekyounghee:
왔어요, 왔어요. 사진이 왔어요. 김현성 실장님과의 첫 작업물. 참고로 이건 B컷.
http://yfrog.com/h09nrgaj

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น