วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554

pic- Hedwig(color proof Hedwig cover )

user posted image

twitter@baekyounghee
치열한 접전 끝에 탈락한 분홍색 버전 커버. 아쉽지만 안녕.
그런데 아쉬움보다는 마감이 끝나서 그저 기쁨. 엉엉

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น